Az AOSZ InfoBázis oldalát az Autisták Országos Szövetsége üzemelteti

KERESÉS
Keresés a címben
Keresés a tartalomban
Szűrés kategóriák szerint
AOSZ szolgáltatás
Autizmusról
Képzések autizmusról
Könyvek / Filmek
Közösség, kapcsolatok
Mi jár nekem
Szolgáltatások
Támogatási módszerek

Az AOSZ InfoBázis oldalát az Autisták Országos Szövetsége üzemelteti

KERESÉS
Keresés a címben
Keresés a tartalomban
Szűrés kategóriák szerint
AOSZ szolgáltatás
Autizmusról
Képzések autizmusról
Könyvek / Filmek
Közösség, kapcsolatok
Mi jár nekem
Szolgáltatások
Támogatási módszerek

Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola

Leírás

Általános Iskola

Intézményegységünk fő feladata a sajátos nevelési igényű gyermekek általános iskolai nevelése, oktatása. A tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottságok szakvéleménye alapján fogadunk tanulásban- és értelmileg akadályozott, értelmileg sérült autizmus spektrumzavarral küzdő, illetve halmozottan sérült gyermekeket, fiatalokat.
Tanulóink optimális fejlődése érdekében szoros kapcsolatot tartunk fenn a szülőkkel.

Célunk

 • a sajátos nevelési igényű gyermekek, fiatalok meglévő képességeinek, készségeinek minél teljesebb kibontakoztatása, hiányaiknak kompenzálása,
 • a kiemelkedő képességek pedagógiai támogatása,
 • a meglévő pozitív, tehetséget mutató adottságokra támaszkodva a gyermekek komplex fejlesztése,
 • az alapozó és a továbblépést biztosító alapműveltség nyújtása és megszilárdítása,
 • a praktikus képességek megalapozása, fejlesztése,
 • a tanulók közösségi magatartásának optimális alakítása, fejlesztése, a későbbi társadalmi beilleszkedés megalapozása,
 • a gyermekek, fiatalok megfelelő erkölcsi alapjának alakítása, fejlesztése,
  egészséges, edzett fiatalok nevelése,
 • a korunk technikai, informatikai fejlődésének, vívmányainak megismertetése, képességek szerinti használatának elsajátíttatása,
 • a megfelelő tanulási- és munkakultúra kialakítása, az erőfeszítésre, a kitartó munkára való nevelés,
 • a kulturális értékek befogadására és az önképzésre való igény kialakítása, fejlesztése,
 • a nemzeti kultúránk, hagyományaink megismertetése,
 • a környezet iránti érdeklődés felkeltése, megerősítése,
 • a fiatalokban reális elképzelések kialakítása pályaorientációjukról, leendő munkájukról és a további életükről.

Intézményegységünkben jelenleg 12 osztályban folyik a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése-oktatása. Tanulásban akadályozott tanulóink 8 osztályban, értelmileg akadályozott diákjaink 2 csoportban, autizmus spektrumzavarral küzdő tanulóink pedig 2 csoportban folytatják általános iskolai tanulmányaikat. Délután 10 napközis csoporttal dolgozunk. Osztályaink létszáma az iskolánk jellegéből adódóan alacsony, átlagosan 7-9 fő.

Weboldaluk INNEN elérhető